Šeimos skyriaus tarnystės koncepcija

Šeimos skyriaus tarnystė – tai krikščioniškojo gailestingumo tarnystė. Ši tarnystė padeda laikytis kilnių dieviškųjų principų ir idealų asmeniniame, šeimos ir visuomeniniame gyvenime, suteikia galimybes kiekvienam žmogui dvasiškai augti ir tobulėti.

Siekdamas išsaugoti dieviškus idealus kiekvienoje šeimoje, Adventistų bažnyčios Šeimos skyrius savo veikloje vadovaujasi Šventu Raštu kaip aukščiausiu autoritetu siekdamas atskleisti jame esančius principus bei mokymą apie laimingos šeimos sukūrimą ir jos išsaugojimą. Dėl to Šeimos skyrius nesivadovauja nuostata, kuri palieka galimybę skyryboms, tačiau pripažįsta, kad, kol egzistuoja nuodėmė, visiškai išvengti skyrybų nepavyks.

Šis skyrius pirmiausia rūpinasi darnios šeimos kūrimu, didžiausią dėmesį skirdamas vyro ir žmonos bei tėvų ir vaikų santykiams. Todėl savo veikla siekia padėti šeimos nariams suprasti, gerbti ir mylėti vienas kitą, ugdyti ir sutvirtinti tarpusavio santykius pabrėžiant, kad būtent krikščioniškos šeimos geriausiai paruošia ir išauklėja žmones, tinkamus Dievo karalystei.

Šeimos skyrius taip pat siekia, kad krikščioniškos šeimos ne tik rūpintųsi ištikimybės ugdymu, vaikų ir jaunimo doroviniu auklėjimu, bet taip pat išaugintų sąmoningus piliečius, kurie visapusiškai galėtų prisidėti prie dabartinio geresnio gyvenimo kūrimo Žemėje.

Šeimos skyrius, kaip bažnyčios „kūno” dalis, Evangelijos skelbimą laiko pagrindiniu tikslu, todėl moko, kad krikščioniška šeima yra geriausias Dievo meilės ir Jo tiesos liudytojas šiame nuodėmingame pasaulyje. Tad pagrindinis uždavinys, kurį siekia įgyvendinti Adventistų bažnyčios Šeimos skyrius, yra šeimų švietimas, mokymas ir sutvirtinimas, kad jos galėtų tapti krikščioniškais liudijimo, auklėjimo ir ugdymo centrais.