Vizija, misija, vertybės ir metodai

Biblinis įgaliojimas (veiklos iniciavimas)

Viešpats per Šventojo Rašto mokymą atskleidė, kad fizinė šeima yra dvasinės šeimos atvaizdas, kuris padeda geriau suprasti ir įgyvendinti dievišką meilę, kuri apima visos žmonijos egzistenciją (Laiškas efeziečiams 5,22-6,4). Tad per Šv. Dvasią Viešpats nurodė ir įpareigojo prieš savo antrąjį atėjimą bažnyčiai padaryti viską, kas nuo jos priklauso, kad krikščioniškos šeimos būtų tvirtos, stiprios, dvasingos, turėtų gilius tarpusavio santykius ir tuo galėtų liudyti kitoms šeimoms ir visam aplinkiniam pasauliui apie begalinę Dievo meilę, Jo norą išgelbėti kiekvieną žmogų nuo amžinosios pražūties ir padaryti jį laimingu dar šiame gyvenime (Malachijo knyga 3,19.20).

Vizija (siekis, troškimas)

Adventistų bažnyčios Šeimos skyrius tarnaudamas šeimoms ir skelbdamas Evangelijos žinią:

 1. Nori pasiekti visą šeimą, tai yra visus šeimos narius, o ne kurį nors vieną jos narį;
 2. Nori diegti, ugdyti ir išlaikyti krikščioniškas vertybes visuose žmonių tarpusavio santykiuose (tarp vyro ir žmonos, tarp tėvų ir vaikų, tarp skirtingų kartų);
 3. Nori rengti ir paruošti įvairias ugdymo programas, apmokymo seminarus ir palaikančius tarnavimus įvairioms šeimos reikmėms.

Misija (veiklos ypatumai)

Šeimos skyrius įsteigtas siekiant įgyvendinti šiuos tikslus:

 1. Atskleisti ir pabrėžti Šv. Rašto mokymo ypatumus apie santuoką ir šeimą (švietimas);
 2. Sutvirtinti krikščioniškas šeimas taip, kad jos gebėtų perduoti krikščioniškas vertybes ateinančiai kartai (auklėjimas);
 3. Padėti pasaulietinėms (sekuliarioms) šeimoms tapti krikščioniškomis šeimomis (evangelizacija);
 4. Nunešti viltį šeimoms, patyrusioms dvasines ir emocines traumas per skyrybas ar kitas šeimos tragedijas (tarnavimas);
 5. Suteikti reikiamą konsultaciją: dvasiniams tarnautojams – kaip spręsti įvairius šeimyninius klausimus; visuomenei – kaip įkurti ir išlaikyti tvirtą ir laimingą šeimą (mokymas).

Vertybės, kuriomis vadovaujamės įgyvendindami misiją ir tikslus

 1. Sieksime, kad šiame žinių, informacijos, pažinimo ir mokslo amžiuje aukščiausiu autoritetu išliktų Šv. Raštas kaip geriausias vadovas šeimos santykiams spręsti ir kurti (Evangelija pagal Matą 22, 36-40; Laiškas kolosiečiams 2, 8.9);
 2. Sieksime, kad visi šio skyriaus tarnautojai pirmiausia turėtų tvirtus ir augančius santykius su Dievu, o po to ir su savo šeimos nariais (Evangelija pagal Matą 22, 37-40; 5, 23.24; Pirmas Jono laiškas 2, 8-10);
 3. Sieksime, kad visi šio skyriaus tarnautojai tarnaujantys kitoms šeimoms pirmiausia tinkamai pasirūpintų savo šeimomis ir niekada jų neapleistų dėl Viešpaties reikalų (Pirmas laiškas korintiečiams 7, 32-35; 9, 26.27).
 4. Sieksime, kad diegiant Šv. Rašto mokymą į kitų šeimų gyvenimą ir santykius išliktų pagarba žmonėms, turintiems kitokį supratimą ar požiūrį į šeimą, vertybes bei tikėjimą Dievu (Laiškas romiečiams 12,10; Pirmas laiškas korintiečiams 4,5);

Metodai, kuriuos naudojame įgyvendindami misiją ir tikslus

 1. Šeimų ugdymas (medžiagos paruošimas naudojant kitų mokslo šakų per tyrimus gautus atradimus ir į juos integruojant biblinius principus);
 2. Šeimų praturtinimas (veiklų ir programų rengimas ir organizavimas įvairioms šeimų grupėms – besiruošiantiems susituokti, sutuoktiniams, tėvams su vaikais, senjorams);
 3. Šeimų konsultavimas (asistavimas patiriant sunkias trumpalaikes ar ilgalaikes asmenines ar santykiuose iškilusias krizes).