Testas „Pagrindiniai santykių poreikiai“

Instrukcija: prie kiekvieno klausimo pažymėkite labiausiai jums tinkantį atsakymo variantą

Visiškai nesutinku Nesutinku Neutralu Sutinku Visiškai sutinku
(1) (2) (3) (4) (5)
Nr. Klausimai Taškai
1 Man svarbu, kad žmonės priimtų mane tokį, koks esu, net jei aš šiek tiek esu „kitoks“.  
2 Man svarbu, kad mano pasaulis būtų tvarkoje.  
3 Kartais aš pavargstu nuo siekio padaryti geriausiai kaip tik galiu.  
4 Man labai svarbu, kad kiti paklaustų mano nuomonės.  
5 Man labai svarbu dažnai gauti fizinius prisilietimus, šiltus apkabinimus ir panašiai.  
6 Aš jaučiuosi gerai, kai kažkas susidomi tuo, kas man yra svarbu.  
7 Man svarbu žinoti kokia mano pozicija yra prieš tuos, kurie turi valdžią virš manęs.  
8 Man daug reiškia, kai kas nors pastebi, kad man reikia pagalbos ir jie ją pasiūlo.  
9 Jeigu jaučiuosi priblokštas (sukrėstas, sutriuškintas), noriu, kad kas nors prieitų prie manęs ir padėtų man.  
10 Jaučiuosi pamalonintas, kai kas nors pastebi mane ir parodo rūpestį tuo, kaip aš jaučiuosi.  
11 Man patinka žinoti, jog aš esu svarbus kitiems ir įvertintas jų.   
12 Bendrai kalbant nemėgstu per daug vienumos.  
13 Man patinka, kai mano mylimas žmogus man sako: „aš tave myliu“.  
14 Nekenčiu būti matomas tik kaip dalis kažkokios žmonių grupės – mano individualumas yra labai svarbus.  
15 Jaučiuosi pamalonintas, kai draugas man paskambina ir išklauso manęs bei padrąsina.  
16 Man svarbu, kad žmonės mane pripažintų ne tik dėl to, ką aš galiu ar sugebu padaryti, bet dėl to, kas aš esu.  
17 Jaučiuosi geriausiai tuomet, kai mano pasaulis yra sutvarkytas ir nuspėjamas.  
18 Kai tenka ką nors sunkiai dirbti, man patinka, kai žmonės vertina mano darbą ir dėkoja už jį.  
19 Kai man kas nors nenusiseka, man svarbu gauti užtikrinimą, kad vis dar esu mylimas.  
20 Mane padrąsina, kai kiti pastebi mano pastangas ar pasiekimus.  
21 Kartkartėmis jaučiuosi sukrėstas ir nusivylęs.  
22 Noriu, kad su manimi būtų elgiamasi maloniai ir nešališkai nepriklausomai nuo mano rasės, lyties, išvaizdos ar statuso.  
23 Man patinka, kai kažkas, kas man rūpi, paliečia mano ranką, petį ar apkabina mane.  
24 Man patinka, kai kiti nori praleisti laiką tik su manimi.  
25 Man patinka, kai kažkas, kas yra man pavyzdys, pasako, kad „esu šaunuolis, gerai padariau“.  
26 Man svarbu, kad po sunkios darbo dienos kas nors parodytų rūpestį man.  
27 Net jei jaučiuosi pasitikintis savimi dėl to ką darau (talentai, sugebėjimai), taip pat tikiu, jog man reikia kitų žmonių pagalbos.  
28 Kai ko nors netenku arba susiduriu su dideliu pergyvenimu ar sveikatos problemomis, man daug reiškia užuojautos raštelis ar skambutis.  
29 Aš jaučiuosi gerai, kai kas nors parodo pasitenkinimą tuo, kas aš esu.  
30 Man patinka, kai apie mane gerai atsiliepia žmonių grupėje.  
31 Mane apibūdina kaip meilų žmogų.  
32 Jeigu sprendimas turės įtakos mano gyvenimui, man yra svarbu, jog mano nuomonė bus išklausyta ir rimtai apsvarstyta.  
33 Man patinka, kai kas nors parodo susidomėjimą tuo, ką aš darau.  
34 Aš vertinu įvairius apdovanojimus, garbės raštus ar ypatingas dovanas, kurios primena apie mano atliktus reikšmingus darbus.  
35 Neretai aš rūpinuosi dėl ateities.  
36 Kai esu supažindinamas su nauja aplinka, įprastai aš ieškau grupės, prie kurios galėčiau prisijungti.  
37 Mintys apie pokyčius (naujas darbas, kelionės ir t.t.) sukelia nerimą man.  
38 Mane trikdo (piktina), kai kas nors turi išankstinį nusistatymą dėl kito aprangos ar kitokio elgesio.  
39 Man svarbu būti apsuptam savo draugų ir mylimųjų, kurie bus kartu „laimėje ir nelaimėje,  džiaugsme ir varge“.  
40 Aš esu pamalonintas gavęs man išreikštą padėką rašteliais ar kitais ypatingais būdais.  
41 Žinojimas, kad kažkas galvoja apie mane, man daug reiškia.  
42 Mane erzina žmonės, norintys viską kontroliuoti.  
43 Aš jaučiuosi pamalonintas gavęs netikėtą (spontanišką) meilės išraišką.  
44 Jaučiuosi svarbus, kai kažkas atidžiai manęs klausosi.  
45 Aš jaučiuosi pamalonintas, kai žmonės pagiria mane už mano parodytas geras charakterio savybes.  
46 Įprastai nenoriu būti vienas, kai patiriu sunkius išgyvenimus ar patenku į problemas, tokiais momentais man yra svarbu turėti žmogų šalia.  
47 Man nepatinka vienam įgyvendinti projektus – norėčiau tai daryti su partneriu.  
48 Man svarbu žinoti, jog aš esu komandos dalis.  
49 Aš reaguoju į tuos, kurie stengiasi mane suprasti ir rodo rūpestį.  
50 Jei įmanoma, visuomet rinkčiausi dirbti komandoje, o ne vienas.  

Taškų skaičiavimas ir susumavimas (pateiktose grupėse surašykite savo atsakymus):

PoreikisTaškai Taškai Taškai Taškai Taškai Iš viso:
Priėmimas1____19____36____38____48__________
Saugumas2____17____35____37____39__________
Vertinimas11____18____25____34____40__________
Padrąsinimas3____15____21____33____41__________
Pagarba 4____14____22____32____42__________
Prisirišimas 5____13____23____31____43__________
Dėmesys6____12____24____30____44__________
Pritarimas7____16____20____29____45__________
Užuojauta10____26____28____46____49__________
Palaikymas8____9____27____47____50__________

Pažymėkite tris pačius svarbiausius jūsų poreikius:

  1. ____________________________________________________
  2. ____________________________________________________
  3. ____________________________________________________

Pažymėkite tris mažiausiai svarbius jūsų poreikius:

  1. ____________________________________________________
  2. ____________________________________________________
  3. ____________________________________________________

Plačiau apie santykių poreikius ir jų svarbą skaitykite čia


Testo autorius: Great Commandment Network