Testas „Temperamentai“

Temperamentas – tai įgimti polinkiai, reakcijos ir nuostatos, kitaip tariant, tai genetiškai užkoduotų asmenybės charakterio bruožų kombinacija, kuri lemia žmogaus elgesį. Norint atrasti savo temperamentą, reikia išmokti atpažinti tuos dalykus, kuriuos mes darome natūraliai, o kuriuos esame išmokę arba išsiugdę per gyvenimo aplinkybes. Todėl atsakydami į klausimus, stenkitės būti sąžiningi sau ir atsakyti į klausimus taip, kaip yra iš tikrųjų, kas jums patinka, kas arčiau jūsų širdies, kaip jūs jaučiatės geriau tai darydami, o ne pagal tai, kuo jūs norėtumėte būti ar geriau atrodyti kitiems iš išorės.

Į kiekvieną klausimą atsakykite „Taip“ arba „Ne“ (T / N):

Klausimai:
Taip / Ne
1. Aš pasiekiu tikslą net tuomet, kai kitiems nesiseka ir ne todėl, kad mano planas būtų geresnis už jų, bet todėl, kad aš stengiuosi užduotį atlikti iki galo nežiūrint į iškilusias problemas, kai kiti tuo tarpu nusivilia ir nustoja stengtis.
2. Mano rami ir taiki prigimtis dažniausiai sulaiko mane nuo nusivylimo ir nuliūdimo, kai susiduriu su išorine sumaištimi, kuri kitiems sukelia stresą.
3. Atrodo, kad aš pakankamai gerai sugebu nustatyti mano ruošiamų planų ir projektų trūkumus ir pavojus.
4. Mane erzina kai kurių žmonių per didelis entuziazmas ir dėl to ne retai sukritikuoju juos ir taip sužlugdau jų užmojus.
5. Aš dažniausiai leidžiu kitiems žmonėms vadovauti man vietoje to, kad pats rodyčiau iniciatyvą.
6. Mano vadovavimo sugebėjimai yra greičiau rezultatas mano pastangų ir užsispyrimo, negu įgimta dovana.
7. Man sunku laisvai bendrauti su kitais žmonėmis, bet aš gana neblogai sugebu analizuoti jų poelgius ir juos įvertinti.
8. Aš pastoviai vėluoju į susitikimus ir labai dažnai pamirštu savo paties priimtus sprendimus.
9. Aš esu toks žmogus, kuris yra stipriai prisirišęs prie kelių draugų, nei toks, kuris jų turi daug.
10. Dažniausiai mano veikla priklauso nuo aplinkos ir kitų žmonių, pavyzdžiui, jei kiti yra užsiėmę kažkuo, tai ir aš užsiėmęs, jei jie ne, tai ir aš ne.
11. Aš esu vadovas pats sau – jei žinau, kad reikia ką nors padaryti, aš nebūsiu patenkintas tol, kol nepadarysiu to, nežiūrint kaip kiti mane bevertintų.
12. Aš labiau mėgstu daryti ką nors vienas ir nuošaliai nei dalyvauti užsiėmimuose, kurie įtraukia daug žmonių.
13. Aš vis galvoju apie savo jau praeityje padarytus sprendimus, nuolat klausdamas savęs: „ar teisingai pasielgiau“.
14. Aš kartais ne visiškai nuoširdžiai padedu kitiems, nes manau, kad mano planas yra geresnis, teisingesnis ir gal būt net lengvesnis.
15. Aš esu linkęs nuolat prisiminti, kai žmonės įskaudino mane ir galvoti apie tai.
16. Aš tikrai esu savimi patenkintas ir atrodo, kad toks mano nusistatymas užkrečia net tuos, kurie yra aplink mane.
17. Pastebiu, kad aš esu linkęs praeities įvykius atgaivinti vėl ir vėl.
18. Aš esu gana „aštraus“ ir „gilaus“ proto ir dažniausiai galiu planuoti didelius projektus.
19. Aš būčiau daugiau visuomeniškas, jeigu nebijočiau, kad žmonės mane gali atstumti.
20. Aš mėgstu būti ten, kur visada kažkas vyksta.
21. Mane liūdina, kai kiti žmonės mane ignoruoja ar vengia manęs.
22. Žmonės sako, kad aš esu gimęs būti lyderiu dėl mano būdo „visuomet būti viršuje“.
23. Aš žinau, kur noriu eiti ir dažniausiai save nuteikiu, kad ten pateksiu.
24. Aš esu linkęs laikyti priešišką nusistatymą prieš tuos žmones, kurie yra grubūs man.
25. Aš esu labai emocionalus – mane lengvai galima nuvilti ir pradžiuginti.
26. Dažniausiai reikia ko nors drastiško, kad tai mane sujaudintų ar nuviltų.
27. Aš greičiausiai į įvykius reaguoju vienodai.
28. Kartais, kai matau besijuokiančius žmones, man atrodo, kad jie juokiasi iš manęs.
29. Mano nuotaika visada panaši – nėra nei didelių „pakilimų“, nei didelių „nusileidimų“.
30. Mano draugai apibūdintų mane kaip atsipalaidavusį ir pastovaus temperamento žmogų.
31. Aš turėčiau daugiau pasitikėti savimi, nes esu linkęs pakankamai neįvertinti savo sugebėjimų.
32. Jei darbas turi būti atliktas, aš darau jį, nežiūrint į tai, koks nemalonus jis bebūtų.
33. Aš esu linkęs matyti šviesias nuotaikas ir įvykius savo svajonėse, lūkesčiuose ir siekiuose.
34. Aš galiu pergyventi nusivylimus, nepuldamas į depresiją ar pyktį.
35. Aš taip lengvai susirandu naujų draugų, kad esu linkęs užmiršti senuosius draugus.
36. Aš neprieštaraučiau idėjai priklausyti keliems klubams iš karto.
37. Aš turiu tendenciją galvoti niūriai, pesimistiškai.
38. Man dažnai nesiseka arba nesinori užbaigti pradėtus darbus.
39. Žmonių kompanijoje aš esu kalbus ir spontaniškas.
40. Dažniausiai jaučiuosi nejaukiai žmonių grupėje.
41. Aš mėgstu žmones ir man patinka būti tarp jų.
42. Esu labai jautrus, dėl to esu „nuotaikos“ žmogus.
43. Aš turiu iš dalies irzlią (jautrią, lengvai įžeidžiamą) ir linkusią nuolat apsiginti prigimtį.
44. Kartais man kyla mintys apie kerštą už man padarytas senas žalas ar įžeidimus.
45. Nelaimė mane tik skatina dirbti dar daugiau ir stipriau.
46. Aš iš dalies esu rimtas, bet tuo pačiu labai giliai emocingas.
47. Aš mėgstu leisti laiką planuodamas ateities dalykus.
48. Aš esu šiltos dvasios, gyvybingas ir mėgstu gyvenimą.
49. Iš prigimties esu gana neblogas „taikdarys“.
50. Mano draugai priima mane kaip taktišką žmogų.
51. Aš esu linkęs būti gana tolerantišku kitiems.
52. Paprastai aš esu gerai organizuotas savo darbe.
53. Kai darbas nesiseka, aš dar labiau įsitraukiu ir stengiuosi daug stipriau.
54. Man gerai sekasi atlikti darbus iki galo.
55. Aš esu ramus ir atsipalaidavęs, greičiau ne emocionalus.
56. Mano jausmai sužeidžiami gana greitai.
57. Aš matau save kaip laimingą ir visuomenišką asmenybę.
58. Aš esu linkęs gailėtis savęs.
59. Esu gana draugiškas ir bendraujantis žmogus.
60. Stipri valia yra viena iš mano teigiamų savybių.
61. Aš dažniausiai gerai praleidžiu laiką pobūviuose.
62. Paprastai naujus draugus susirandu lengvai.
63. Mano gyvenimas yra aktyvus.
64. Man reikėtų išmokti mažiau jaudintis.
65. Aš esu linkęs judėti ir kalbėti lėtai ir ramiai.
66. Aš mėgstu viską iš anksto apmąstyti prieš pradėdamas ką nors daryti.
67. Esu linkęs būti nerūpestingu (geraširdišku, ramiu) žmogumi.
68. Dažniausiai užbaigiu tai, ką buvau pradėjęs.
69. Aš labai retai liūdžiu.
70. Aš labai retai neturiu ką pasakyti.
71. Dažniausiai gyvenime patiriu daug džiaugsmo.
72. Mano draugai mane pavadintų ekstravertu.
73. Aš esu linkęs dažnai save analizuoti.
74. Nepabaigtos užduotys man tikrai neduoda ramybės.
75. Aš sunkiai tampu neramiu.
76. Aš esu linkęs būti tvirtu ir atkakliu darbininku.
77. Aš esu linkęs pasipiktinti dėl prieštaraujančių man žmonių.
78. Aš retai supykstu ar tampu pernelyg emocingas.
79. Aš sunkiai surandu naujus draugus.
80. Aš turėčiau būti mažesnis tinginys.

Taškai skiriami tik už tuos atsakymus, kurie yra nurodyti žemiau lentelėje (pvz.: jeigu į 2 klausimą atsakėte „Ne“, tuomet negaunate nei vieno taško, jeigu atsakėte „Taip“, gaunate 1 tašką flegmatiko kategorijoje ir t.t.). Gautus taškus apibraukite apskritimu, kad būtų lengviau skaičiuoti arba pasižymėkite juos jums patogiu būdu:

Flegmatikas
Cholerikas
Sangvinikas
Melancholikas
2T
1
1T
1
5N
1
4T
1
25N
3
3T
2
7N
3
13T
2
26T
6
6T
2
9N
5
14T
5
27T
9
8N
3
12N
7
15T
8
29T
14
10N
4
16T
9
17T
12
30T
18
11T
5
19N
12
19T
17
34T
23
18T
8
20T
16
21T
22
42N
28
23T
11
22T
19
24T
28
43N
33
32T
14
35T
23
25T
33
49T
38
38N
19
36T
27
28T
38
50T
43
45T
24
39T
32
31T
44
51T
49
47T
29
40N
37
33T
49
55T
55
52T
35
41T
42
34N
54
56N
61
53T
41
48T
47
37T
59
65T
68
54T
48
57T
52
42T
64
67T
74
60T
56
59T
58
43T
69
69T
81
68T
65
61T
63
44T
74
75T
88
74T
74
62T
70
46T
78
78T
94
76T
83
63T
76
56T
82
80N
91
70T
82
58T
86
71T
89
64T
90
72T
94
66T
93
79N
97
73T
96
77T
98
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo

Dabar suskaičiuokite kiek turite iš viso taškų pagal kiekvieną temperamentą atskirai ir taip sužinosite koks temperamentas pas jus yra vyraujantis ir kuris yra lydintis. Kiti du temperamentai bus ne tokie stiprūs jūsų asmenybėje.

© 2000, Andrews University, a Seventh-day Adventist institution of higher education