Testas „Savivertė”

Šis testas yra skirtas pasitikrinti savo savivertę / savigarbą, t.y. kokią nuomonę tu turi apie save.

Apibraukite skaičių, kuris labiausiai atitinka jūsų patirtį:

N – Niekada;  BN – Beveik niekada;  D – Dažnai;  BV – Beveik visada;  V – Visada.

TESTO KLAUSIMAI
N  BN  D  BV  V
1. Nors nelaikau savęs fiziškai tobulu, esu patenkintas savo išvaizda.
0   1     2   3     4
2. Kai pagalvoju apie fiziškai patrauklų modelį, aktorių, aktorę ir panašiai, jaučiuosi nepilnavertis.
4   3    2     1    0
3. Nors tobulėjimui nėra ribų, esu patenkintas savo gebėjimu spręsti problemas.
0   1    2     3    4
4. Kai reikia rasti išeitį iš sunkios situacijos, man atrodo, jog esu lėtapėdis ir nerangus.
4    3   2    1     0
5. Kai pavyksta gerai atlikti darbą, sugebu pripažinti savo asmenines pastangas ir vertę.
0    1   2    3     4
6. Jeigu kažkas, ką darau, pavyksta, manau, kad tai dėl kitų pagalbos arba kad paprasčiausiai „nusišypsojo laimė“.
4    3   2    1     0
7. Kai žlunga mano planai, užuot kaltinęs save, ieškau man nepavaldžių priežasčių bei incidentų.
0    1    2    3    4
8. Kai žlunga mano planai, dėl nesėkmės kaltinu tik save.
4    3   2    1     0
9. Bendraudamas su kompanionais ir kolegomis jaučiuosi jiems lygus.
0    1    2    3    4
10. Prieš savo kompanionus ir kolegas paprastai jaučiuosi nepilnavertis.
4    3   2    1     0
11. Suprantu, jog yra žmonių, kurie džiaugiasi mano draugija ir vertina mano savybes.
0    1    2    3    4
12. Man atrodo, kad žmonės apsilanko pas mane tik iš mandagumo, o ne dėl to, kad tikrai norėtų su manim pabendrauti.
4    3   2    1     0
13. Man patinka išgirsti nuoširdų kitų pagyrimą.
0    1    2    3    4
14. Kai kiti pagiria mane už gerai atliktą darbą, skubu jiems paprieštarauti, ir jų pagyrimai man sukelia kaltės jausmą.
4    3   2    1     0
15. Stengiuosi išsaugoti gerus praeities prisiminimus ir nesirūpinti dėl ateities.
0    1    2    3    4
16. Man neduoda ramybės nemalonios praeityje iškilusios situacijos, ir nesu tikras dėl ateities.
4    3   2    1     0
17. Aš lengvai ir nesivaržydamas pasakoju kitiems apie savo asmenines vertybes bei principus.
0    1    2    3    4
18. Reikšdamas kitiems savo idėjas bei nuomones, bijau būti atstumtas, jeigu jų nuomonė bus kitokia.
4    3   2    1     0

O dabar, kad išsiaiškintumėte savo savigarbos lygį, sudėkite visus surinktus taškus.

Štai gautų sumų paaiškinimai:

Jei surinkote MAŽIAU KAIP 32… jūsų savigarbos lygis labai žemas. Jums iš tiesų reikia peržiūrėti savo sugebėjimus bei pasiekimus ir pripažinti asmeninius privalumus. Jeigu viską paliksite taip, kaip yra, nukentės jūsų asmeninis pasitenkinimas, darbas ir bendravimas. Kad išeitumėte iš šios situacijos, ieškokite pagalbos – kreipkitės į kokį nors draugą ar psichologą.

Jei surinkote TARP 32 IR 41… jūsų savigarbos lygis žemas, ir būtina pamėginti jį pagerinti atsiribojant nuo tų, kurie jus kritikuoja bei niekina ir verčiau bendrauti su tais, kurie jus vertina. Gal iš dalies prie susidariusios situacijos prisidėjo ir jūsų sutuoktinis. Tinkamu momentu pasikalbėkite su juo ar ja ir atskleiskite, kas jus slegia; paraginkite jį ar ją išsakyti konstruktyvesnius komentarus.

Jei surinkote TARP 42 IR 59… jūsų savigarbos lygis vidutinis, t. y., tokį taškų skaičių surenka daugelis žmonių. Vis dėlto daugelis gali dar labiau pagerinti savo požiūrį į save ir padėti sutuoktiniui pagerinti savąjį. Perskaitykite šiame skyriuje pateiktus patarimus, ypač 119–ame puslapyje. Pamatysite, jog puoselėdami savo antrosios pusės savigarbą pagerinsite ir savąją.

Jei surinkote TARP 60 IR 68… galite laikyti, kad turite sveiką savigarbą, be kompleksų ir abejonių savo atžvilgiu. Vis dėlto būkite budrus, kad neperžengtumėte ribos į arogancijos ar savęs pervertinimo pusę.

Jei surinkote DAUGIAU KAIP 68… šis maksimalus skaičius tikriausiai rodo, kad esate patekęs į keblią padėtį. Turėti gerą savigarbą labai pageidautina, bet kai ji ima siekti tobulybę, patartina truputis kuklumo, nes, kai viskas pasakyta ir padaryta, nieko nėra tobula.

Paimta iš knygos:

Dr. Julian Melgosa ir Annette D. Melgosa, POROMS