Pagrindiniai santykių poreikiai

Ar žinote, kad vienas iš būdų, kaip mes galime sustiprinti tarpusavio santykius, yra siekis patenkinti artimo žmogaus poreikius. Kai nepaisome šių poreikių, mes darome žalą mylimam žmogui ir kenkiame savo santykiams.

Trys pagrindiniai dalykai, kurie trukdo suteikti vieni kitiems bendravimo dovanas, yra:

 • savanaudiškumas (mano poreikiai yra svarbesni už tavo)
 • pasitikėjimas savimi (aš galiu pats patenkinti visus savo poreikius ir man nereikia kitų žmonių)
 • savęs smerkimas (aš nesu vertas, kad su manimi gerai elgtųsi, o jei su manimi elgiasi maloniai, tuomet jaučiuosi kaltas).

Kai žmonių poreikiai yra nepatenkinami, jie dažniau turi:

 • liguistas mintis (aš nesu mylimas, aš nesu ypatingas kitiems, nesu vertingas, aš nusipelniau, kad su manim blogai elgtųsi ir pan.)
 • liguistus jausmus (didžiulis ar nuolatinis liūdesys, pyktis, baimė ir pan.)
 • liguistus santykius (egoizmas, piktnaudžiavimas, aplaidumas ir pan.)
 • liguistą elgesį (įkyrumas, užgaulumas, neatidumas ir t.t.)

Kai žmonių poreikiai yra patenkinami, mes padedame jiems turėti:

 • sveikas mintis (aš mylimas, ypatingas, vertinamas ir pan.)
 • sveikus jausmus (laimingas, mylimas, taikus, dėkingas, viliantis, vertingas ir pan.)
 • sveikus santykius (empatiškas, rūpestingas, nesavanaudiškas santykiuose ir t.t.)
 • sveiką elgesį (padedantis kitiems, siekiantis meistriškumo ir pan.)


Trumpas poreikių apibūdinimas

Specialistai teigia, kad yra 10 pagrindinių santykių poreikių. Peržvelkite sąrašą ir trumpai susipažinkite su šiais poreikiais. Pabandykite išsirinkti tris pagrindinius poreikius, kurie jums yra patys svarbiausi. O dabar pabandykite išrinkti kitus tris poreikius, kurie atrodo yra patys svarbiausi jūsų draugui / partneriui / sutuoktiniui:

 1. Priėmimas (meilė). Tai poreikis būti priimtam noriai ir besąlygiškai, netgi suvokiant, kad charakteris ir elgesys nėra tobulas. Tai žinojimas, kad visada esi mylimas ir laukiamas. Kitaip tariant, nesijausti atmestu netgi tuomet, kai esi padaręs didelę klaidą. Tie, kurie siekia patenkinti šį poreikį, turi nelyginti savo mylimųjų su kitais žmonėmis, turi būti su jais nuoširdūs, paguodžiantys ir palaikantys. Turi išmokti nekritikuoti jų už padarytas klaidas ir ypatingai nesistengti pakeisti jų pagal save. (Romiečiams 15,7: „Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė į Dievo šlovę“.)
 2. Saugumas (ramybė). Tai poreikis santykiuose jaustis saugiam ir laisvam nuo baimių būti paliktam, išduotam ar užgautam. Žmogui turinčiam šį poreikį padeda tokie žodžiai: „aš esu čia dėl tavęs, išspręskime tai kartu.“ Kitaip tariant, svarbu nesišalinti nuo argumentų ir problemų, o būti drauge ir kalbėtis apie iškilusias problemas. Sprendžiant konfliktus siekiama abipusio naudingo sprendimo. Tai reiškia, jog visuomet rūpestingai bus apmąstyti sakomi žodžiai ir veiksmai, kad nebūtų sukeltas skausmas ar padaryta žala mylimam žmogui. (Romiečiams 12,18: „Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis.“)
 3. Vertinimas (pripažinimas). Tai poreikis gauti padėką ar pagyrimą už tai, ką padariau, ar pripažinimą už pastangas, kurias įdėjau. Tai galima daryti tiesiogiai, asmeniui girdint ar netiesiogiai, kai jam yra nusiunčiama padėkos žinutė ar tarp jo daiktų paliekamas padėkos raštelis. Tačiau svarbu paminėti, kad bet kuris asmuo ypatingai jaučiasi vertinamas tuomet, kai kitiems pasakojama, koks svarbus jis yra jums. (1 Korintiečiams 11,2: „Aš jus giriu, kad visame kame prisimenate mane ir laikotės nurodymų, kuriuos jums daviau.“)
 4. Padrąsinimas (paskatinimas). Tai poreikis gauti pagalbą siekiant įgyvendinti kažkokius ypatingus tikslus gyvenime. Šis mylimo žmogaus poreikis gali būti patenkinamas padrąsinant jį tokias žodžiais: „Žinau, kad gali tai padaryti! Nepasiduok! Aš tikiu tavimi!“. Taip pat galima padaryti kokį nors darbą už jį, kad jūsų mylimas žmogus galėtų rasti papildomo laiko dalykams, kuriuos jis mėgsta. Dažnai lengvai pavyksta padrąsinti žmogų, kai jam yra primenama apie jo praeities sėkmes, kurias dažnai jis pats jau būna pamiršęs. (Hebrajams 10,24: „Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus.“)
 5. Pagarba (įvertinimas). Tai poreikis būti priimtam toks, koks esi (su savo idėjomis, su savo tikslais ir panašiai) ir tuo pačiu jaustis lygiaverčiam. Pagarba – tai toks elgesys su žmogumi, kuris atskleidžia, kad kitas asmuo yra svarbus, gerbiamas ir vertinamas. Tai reiškia kalbant būti mandagiam ir prieš priimant kokį nors sprendimą visuomet stengtis išgirsti mylimo žmogaus mintis, atsižvelgti į jo norus. O jeigu kas nors buvo padaryta netinkamai vietoje to, kad įžeidinėti ar šaipytis, bus prašoma atleisti. (Hebrajams 10,24: „Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus“).
 6. Prisirišimas (reikalingumas). Tai poreikis rūpestingam ir maloniam artumui, švelniems prisilietimams ir meiliems žodžiams. Šiam poreikiui patenkinti reikia švelnaus rankos paglostymo, mylinčio žvilgsnio į akis, apkabinimo per pečius ir žodžių „aš tave myliu“. Prisirišimo jausmas yra ne tik šiltas fizinis kontaktas, bet ir visokio gerumo rodymas, nes jis rodo, kad mums rūpi kitas žmogus. Pagalvokite, ką galėtumėte padaryti, kad parodytumėte dėmesį savo mylimam žmogui? Gal būt galite pasakyti „tu toks ypatingas“ arba „tu tokia nuostabi“ ar nusiųsti trumpą žinutę su gražiais palinkėjimais. (Romiečiams 16,16: „Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu.“)
 7. Dėmesys (paslaugumas). Tai poreikis gauti pilną dėmesį gyvenime netgi tuomet, kai kalbama apie kasdieninius dalykus. Dėmesys – tai išreikštas susidomėjimas ir paslaugumas siekiant suprasti kito mintis, jausmus, pasaulį. Dėmesys galima parodyti pakviečiant mylimą žmogų papasakoti apie prabėgusią dieną, paklausiant „ką dar norėtumėte, kad mes kartu nuveiktume?“ arba džiaugsmingai daryti dalykus, kuriuos nori padaryti jūsų draugas, net jei jums tai nelabai patinka. Laikykite kitą svarbesniu nei save, teigiamai reaguokite į mažus komentarus ir pastebėjimus, kuriuos jums daro kitas asmuo ir jūs visuomet apdovanosite kitą dėmesiu. (1 Korintiečiams 12,26: „Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai.“)
 8. Pritarimas (palaiminimas). Tai poreikis jaustis ypatingu ir reikalingu, kai draugystė ir geri santykiai yra svarbiau už visa kita. Šį poreikį galima patenkinti leidžiant kitiems žmonėms žinoti, kad jie yra ypatingi mums – tai savotiškai palaimina arba pamalonina juos. Taip pat pasakant: „Aš taip džiaugiuosi, kad esi mano sutuoktinis ar draugas. Savo buvimu tu mano gyvenimą tikrai darai gražesnį!“ Pasakokite kitiems žmonėms gerus dalykus apie savo draugą ir švęskite ypatingas savo draugų dienas kūrybingais, dosniais ir linksmais būdais.(Efeziečiams 4,29: „Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams.“)
 9. Užuojauta (paguoda). Tai poreikis būti suprastam ir priimtam pergyvenimų, skausmo ir liūdesio metu. Užuojautą galima išreikšti paėmus už rankos ar apkabinant ir sakant: „aš labai liūdžiu dėl tavęs“, „užjaučiu, kad tau tenka tai patirti“, „aš žinau, kad esi nusivylęs“, „aš jaučiu tavo skausmą“ ir panašiai. Taip pat galima paklausti: „ką galiu dėl tavęs padaryti, kad tave paguosčiau?“ Šio poreikio patenkinimas yra ypatingai svarbus tuomet, kai gyvenimas yra sunkus. Kartais žodžiai yra nereikalingi ir užtenka sėdėti tyliai su žmogumi, kai jam to reikia. Tiesiog klausykitės jų skausmingų istorijų ir nesistenkite „sutvarkyti“ jų sužeistus jausmus. Nuraminimui savo draugui galite padaryti puodelį karštos arbatos . (1 Tesalonikiečiams 5,11: „Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote.“)
 10. Palaikymas (pagalba). Tai poreikis gauti emocinį ir dvasinį palaikymą ypatingai tuomet, kai susiduriama su dideliais iššūkiais. Šis poreikis gali būti patenkinamas maloniais žodžiais ir gestais. Galima pasakyti: „Džiaugiuosi galėdamas / galėdama tau padėti! Tiesiog leisk man žinoti, ką galiu padaryti.“ Taip pat galima pamokyti vienas kitą praktinių įgūdžių, (pvz.: keisti automobilio ratą, lyginti marškinius ir panašiai). Pagrindinis dalykas siekiant patenkinti šį poreikį yra buvimas šalia ir tinkamos pagalbos (asistavimo) suteikimas reikiamu metu. (Galatams 6,2: „Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą.“)

O dabar atlikite testą ir patikrinkite ar iš tikrųjų jūsų pasirinkti poreikiai atitinka tikrovę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.