Tikroji pinigų vertė ir reikšmė

Ekonomika – tai namų ūkio valdymas! Tinkamai valdyti namų ūkį – tai žinoti kaip ir kiek yra uždirbama bei kada, kiek ir kam yra išleidžiama. Tam reikalinga turėti namų biudžetą – pajamų ir išlaidų suvestines.

Sakoma, kad pinigai gali būti labai geras tarnas arba labai blogas šeimininkas. Tai priklauso nuo to, ar žmogus valdo pinigus ar pinigai valdo žmogų. O kad ne pinigai valdytų žmogų, bet atvirkščiai – jis turi išmokti suprasti kas yra reikmė, noras bei troškimas ir sugebėti juos atskirti vieną nuo kito tam, kad norų ar troškimų nepadarytų reikme, nes nuo to priklauso, kaip bus panaudoti turimi pinigai. Kai žmogus stengiasi patenkinti savo troškimus, paversdamas juos reikmėmis, tuomet dažniausiai tai viršija finansines galimybes ir prasideda skolos, kurios neretai baigiasi visišku bankrotu. Biudžeto sudarymas labai padeda kontroliuoti netikėtai iškilusius impulsus, ir priešingai, neturėjimas biudžeto suteikia galimybes pataikauti savo norams.

Ekonominiu aspektu pinigai yra priemonė kažką įsigyti ar gauti, psichologiniu ir socialiniu aspektu pinigai yra tam tikrų mūsų gyvenimui pačių svarbiausių dalykų išraiška: meilės, galios, statuso ir saugumo. Tad yra labai svarbu aptarti, kaip šie dalykai gali teigiamai arba neigiamai paveikti santykius santuokoje ir šeimoje.

Pinigai – tai meilė!

Jėzus yra pasakęs: „Kur tavo lobis, ten bus ir tavo širdis“ (Mt 6,21). Ką mes labiausiai mylime arba vertiname, ten mes daugiausiai aukojame savo laiką, energiją, sveikatą ir aišku, pinigus. Iš kitos pusės galima pasakyti, kad kam daugiausia yra išleidžiama pinigų, tai parodo, kas yra labiausiai mylima ir vertinama. Taigi, ką mes darome su pinigais, tai atskleidžia ką mes iš tikrųjų labiausiai mylime.

Pinigai – tai galia!

Kas šeimoje daugiau uždirba pinigų, paprastai tas nori priimti galutinius sprendimus, kas už juos bus įsigyjama arba kaip jie bus išleisti, nes tai verčia mąstyti, kad pinigais galima nusipirkti sprendimo teisę. Tėvai per pinigus kontroliuoja savo vaikus, o sutuoktiniai gali pinigus naudoti siekiant kontroliuoti vienas kitą ir tuomet dėl to kyla daug konfliktų. Krikščioniškoje šeimoje pinigai turi būti ne galios demonstravimas, bet ištikimo prievaizdavimo išraiška.

Pinigai – tai statusas!

Įprastai šis (socioekonominis) statusas įtraukia tris dalykus: aukštąjį išsilavinimą, aukštas pareigas ir didelį uždarbį. Nuodėmės paveikti žmonės, ypatingai vakarų pasaulyje, savo vertę dažniausiai matuoja ne pagal tai, kiek juos myli ir vertina Dievas, bet pagal tai, kokį statusą užima visuomenėje. Todėl siekdami įtvirtinti savo vertę, žmonės stengiasi parodyti savo statusą per taip vadinamus statuso simbolius: namus, baldus, automobilius ir drabužius, o kartais net ir priklausymą kokiam nors klubui ar net ir bažnyčiai. Tad kuo artimesnis statusas tarp vyro ir moters, tuo sėkmingesnė yra santuoka.

Pinigai – tai saugumas!

Jėzus daug mokė apie tai, kad mes turime išmokti pasitikėti ne pinigais, bet dangišku Tėvu, kuris žmogumi rūpinasi kiekvieną akimirką (Mt 6, 19-34). Tiesa yra ta, kad žmogus labiausiai jaučiasi saugus tuomet, kai jis turi sukaupęs kokių nors santaupų (maisto, drabužių ar geriausia pinigų). Šiandieniniame mūsų pasaulyje nuolatos yra pabrėžiama investicijų ir pensijų fondų svarba, o iš tikrųjų tai yra saugumo klausimas. Todėl jeigu šeimoje yra netinkamai naudojami pinigai, kiti šeimos nariai gali jaustis labai nesaugiai ir tai gali baigtis santykių krize.

Tad kai kyla ginčas kam ir kaip turi būti panaudoti ar išleisti pinigai, tikrumoje ginčas tarp vyro ir žmonos kyla ne dėl pačių pinigų, bet dėl galios (kas viską kontroliuoja – vyras ar žmona), statuso (kas yra labiau vertinamas – vyras ar žmona), saugumo (kas neša atsakomybę už šeimą – vyras ar žmona) ir meilės (kas yra labiau branginamas – vyras ar žmona)!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *