Mama – tai namų karalienė

Motinystė yra lygi tėvystei

Pasauliui reikia mamų, kurios mamomis būtų ne tik pagal pavadinimą, bet visais šio žodžio aspektais. Mes, vyrai ir vaikai, drąsiai galime pasakyti, kad šios ypatingos moters pareigos būti mama yra daug šventesnės, daug kilnesnės už visas kitas pareigas šioje žemėje. Tad šią ypatingą motinos dieną melskime, kad visos moterys, tapusios mamomis, suprastų šių pareigų šventumą ir Dievo stiprybėje bei baimėje galėtų įvykdyti šią jų gyvenimo svarbiausią misiją.

Motinystė yra šventas postas

Karaliaus sostas jo šalyje nėra svarbesnis postas nei motinystė namuose. Motina yra namų karalienė. Ji turi galią, kurios neturi joks karalius šioje žemėje – ji gali formuoti savo vaikų charakterį taip, kad jie galėtų įgyti amžinąjį gyvenimą. Net angelas negali turėti aukštesnės misijos už motinystę – sąžiningai atlikdama savo motinystės pareigas moteris atlieka ypatingą tarnystę Dievui. Tad mūsų artimoje aplinkoje esančioms moterims padėkime suprasti, kokia joms yra patikėta svarbi užduotis. Taip mes jas padrąsinsime ir suteiksime joms naujo įkvėpimo.

Motinystė yra didi atsakomybė 

Ar gali motinos suprasti kokios didžios yra jų pareigos ir jų atsakomybė Dievo akyse bei koks didis atlygis laukia jų už jų ištikimybę atliekant šias motinystės pareigas? Atvesti vaikus pas Jėzų – tai nėra viskas, ko iš jų yra reikalaujama. Vaikai turi būti ugdomi ir mokomi tapti Jėzaus mokiniais. Formuoti, taurinti ir poliruoti vaikų charakterį yra motinos darbas, kurį jai paskyrė Dievas. Ir jeigu ji bus artimai sujungusi savo gyvenimą su Dievu, ji neapleis šio savo posto ir jai patikėtų pareigų.

Motinystė yra misionierystė

Motinystė – tai iškilminga ir svarbi misija šioje žemėje. Jeigu motina stengiasi savo šeimos charakterį formuoti pagal dangiškąjį modelį, kuris yra atskleistas Šventajame Rašte, tuomet jos vardas danguje yra įrašomas kaip didžiausio misionieriaus vardas šioje žemėje. Motina yra Dievo agentas savo šeimoje, per kurį Dievas stengiasi atskleisti savo meilę žmogui.

Padėka motinoms

Branginkime savo mamas, vertinkime jas ir suteikime joms džiaugsmo ne tik padovanodami joms gėlių puokštę, bet ir skirdami joms savo laiko, kuris joms yra didžiausia ir brangiausia dovana, kokią tik gali padovanoti jos mylimi vaikai.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.