Pareiškimas dėl homoseksualizmo

Septintosios dienos adventistų bažnyčia pripažįsta, kad Dievo akyse kiekvienas žmogus yra vertingas, ir mes kaip Bažnyčia, vedami Jėzaus Dvasios, siekiame tarnauti visiems – vyrams ir moterims. Taip pat tikime, kad padrąsintas Dievo malonės ir tikinčiųjų bendruomenės kiekvienas gali išmokti gyventi harmonijoje su Dievo Žodyje nurodytais principais.

Septintosios dienos adventistai tiki ir pripažįsta, kad lytiniai santykiai gali būti tik tarp santuokoje gyvenančio vyro ir moters. Būtent taip kurdamas pasaulį suplanavo Viešpats. Šventasis Raštas teigia: ,,Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu (Pradžios 2, 24). Visoje Biblijoje kalbama tik apie tokį heteroseksualių* santykių modelį. Šventasis Raštas nepalieka vietos homoseksualiems** santykiams ar ryšiams. Už heteroseksualių santykių ribų išeinantys seksualiniai santykiai yra draudžiami (žr. Kunigų 20, 7–21; Romiečiams 1, 24–27; 1 Korintiečiams 6, 9–11). Jėzus taip pat patvirtino ir priminė dieviškąjį planą, numatytą kuriant pasaulį: ,,Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu(Mato 19, 4–6). Štai kodėl adventistai prieštarauja homoseksualiems ryšiams ir santykiams.

Septintosios dienos adventistai stengiasi sekti Jėzaus nurodymais ir pavyzdžiu. Jis gerbė kiekvieno žmogaus orumą ir gailestingai elgdavosi su žmonėmis, kenčiančiais dėl nuodėmės pasekmių. Jis siūlė globą ir guodė žmones, kurie išgyveno vidinius konfliktus, taip atskirdamas Savo meilę nusidėjėliams nuo aiškaus mokymo apie nuodėmės pinkles.

[*] Heteroseksualizmas – normalus lytinis potraukis priešingos lyties individui. (Tarptautinių žodžių žodynas)

[**] Homoseksualizmas – lytinis potraukis prie savo lyties žmogaus. (Tarptautinių žodžių žodynas)

Šis pareiškimas balsavimu patvirtintas kasmetiniame Septintosios dienos adventistų bažnyčios Generalinės Konferencijos Vykdomojo komiteto pasitarime 1999 metų spalio 3 dieną, Silver Springe (Merilendo valstija, JAV).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.