Pareiškimas dėl susirūpinimo lytiniu elgesiu / gyvenimu

Dievas begaline Savo meile ir išmintimi sukūrė žmoniją – vyrą ir moterį bei taip įtvirtino žmonių visuomenės modelį, kurio pamatas – jaukūs namai ir mylinti šeima.

Vis dėlto šėtono tikslas yra iškraipyti visus gerus dalykus; o geriausių dalykų iškraipymas neišvengiamai veda prie blogiausio. Veikiami aistros, neribojamos moralinių bei biblinių principų, lyčių santykiai degeneravo (išsigimė) iki nerimą keliančio lygio, t. y. iki paleistuvysčių ir seksualinio išnaudojimo, kuris virto priklausomybe. Veikiamas kino filmų, televizijos, radio programų ir įvairių leidinių, pasaulis grimzta į naują gėdos ir ištvirkimo liūną. Per visa tai buvo smarkiai pažeista ne tik pagrindinė visuomenės struktūros dalis, bet ir išardytos šeimos, kurios taip pat skatina kitų blogybių atsiradimą. To rezultatas – traumuotas vaikų ir kenčiančių jaunuolių gyvenimas, mums sukelia sielvartą ir gailestį, o pasekmės yra ne tik pražūtingos, bet ir nuolat augančios.

Minėtos blogybės tapo dar atviriau demonstruojamos ir keliančios rimtą bei augančią grėsmę krikščioniškų namų idealams ir tikslams. Dievo valiai prieštaraujantys lytiniai santykiai yra svetimavimas ir priešsantuokiniai lytiniai santykiai, o taip pat ir viską nustelbiantis lytinis potraukis. Seksualinis sutuoktinio išnaudojimas, seksualinis vaikų išnaudojimas, kraujomaiša, homoseksualūs lytiniai ryšiai (gėjai ir lesbietės) ir ištvirkavimas yra akivaizdus Dievo plano iškraipymas. Kadangi paniekinamas aiškių Rašto vietų tikslas (žr. Išėjimo 20, 14; Kunigų 18, 22. 23. 29 ir 20, 13; Mato 5, 27.28; 1 Korintiečiams 6, 9; 1 Timotiejui 1, 10; Romiečiams 1, 20-32) ir kartu  atmetami jų įspėjimai mainais į žmonių nuomonę, įsivyrauja sumaištis ir netikrumas. Tai ir yra šėtono kėslų išsipildymas. Jis visais laikais stengėsi priversti žmones pamiršti, jog Dievas, sukūręs Adomą, sukūrė ir Ievą, kad ši būtų jam moteriškos lyties bendrininkė (,,kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“ Pr 1, 27). Nepaisydamas aiškių Dievo Žodyje nurodytų moters ir vyro santykius apibrėžiančių moralės normų, pasaulis šiandien vėl liudija apie atgijusius iškrypimus ir ištvirkimus, kuriais pasižymėjo senosios civilizacijos.

Šiandien matomi gėdingi viską nustelbiančio lytinio potraukio ir kūniškų malonumų troškimo rezultatai yra aiškiai aprašyti Dievo Žodyje. Bet Kristus atėjo sunaikinti šėtono darbus ir atnaujinti deramus žmonijos tarpusavio santykius bei jos santykius su Kūrėju. Taigi ir tie, kuriuos palietė Adomo nuopuolis ir supančiojo nuodėmės, gali gauti atleidimą ir pasirinkti geresnį kelią – kelią į atgimimą, tereikia atsigręžti į Kristų. Kryžiaus auka, Šventosios Dvasios veikimas ,,vidiniame žmoguje“ ir ugdanti Bažnyčios tarnystė gali visiems padėti išsilaisvinti iš iškrypimų ir nuodėmių pančių.

Priėmusį maloningą Dievo gailestingumą tikintį asmenį tai tikrai atves į tokį gyvenimo kelią ir išmokys elgtis taip, kad ,,visu kuo puoštų mūsų Gelbėtojo Dievo mokymą“ (Titui 2, 10). Tai taipogi paskatins bažnyčios bendruomenę vieningai imtis tvirto ir kartu švelnaus auklėjimo tokių narių, kurių elgesys kuria klaidingą nuomonę apie Išgelbėtoją ir iškraipo bei menkina tikrąsias krikščioniško gyvenimo ir elgesio normas.

Adventistų bažnyčia vadovaujasi įžvalgia tiesa ir tvirta apaštalo Pauliaus žodžių laiške Titui motyvacija: ,,Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintos vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė Save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir Sau nuskaistintų tautą, uolią geriems darbams.” (Titui 2, 11-14) (Taip pat žr. 2 Petro 3, 11-14)

Šis pareiškimas balsavimu patvirtintas Generalinės Konferencijos Vykdomojo komiteto kasmetiniame pasitarime 1987 metais,  spalio 12 dieną Vašingtone.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.