Penkios pamokos apie santuoką

Dievo valią mūsų santykiams galime suprasti tiktai Dievo tikslų santuokai kontekste. Šios trumpos pamokos leis iš arčiau pažvelgti į keletą Biblijos (Šv. Rašto) ištraukų apie santuoką. Rimtai apmąstykite kiekvieną klausimą ir užsirašykite mintis. Galbūt norėsite juos aptarti su išrinktuoju.

1 pamoka: Koks yra Dievo požiūris į santuoką? 

Skaitykite Efeziečiams 5, 21–33

1) Išvardykite vyrams duotus paliepimus šioje ištraukoje. Kokiais požiūriais vyras iš tikrųjų paklūsta savo žmonai, klausydamas šių įsakymų?

2) Koks paliepimas duotas žmonoms? (Neleiskite ribotam apibrėžimui apie paklusimą išgąsdinti jūsų. Tai nėra „šok pagal mano dūdelę“ požiūris į santuoką. Tai yra konkretus pritaikymas minties, kuri prasidėjo 21 eilutėje.) Apibrėžkite klusnumą.

3) Kaip, jūsų manymu, partnerių tarpusavio paklusimas seka Kristaus pavyzdžiu?

4) Kuo konkrečiai dviejų tikinčiųjų santuoka skirtųsi nuo tikinčio ir netikinčio santuokos?

 

2 pamoka: Koks yra santuokos įsipareigojimas?

1) Kokią svarbią vietą turi užimti žmona vyro gyvenime pagal Pradžios knygos 2,23–24?

2) Perskaitykite Rūtos knygos 1,16–17. Ši ištrauka iš tikrųjų parodo Rūtos troškimą sekti savo anytą Noomę. Tačiau ji dažnai pritaikoma santuokai. Parašykite tris ar keturis sakinius, išreiškiančius pasižadėjimą, kurį kas nors duotų būsimam sutuoktiniui.

3) Kokios apimties yra įsipareigojimas tarp vyro ir žmonos pagal 1 Korintiečiams 7,3–4? Ką manote apie mintį nebeturėti valios savo kūnui? Jeigu svarstote apie santuoką dabar, ar norėtumėte, kad jūsų dabartinis draugas valdytų jūsų kūną santuokoje?

4) Kokių konkrečių įsipareigojimų tikitės vienas iš kito, jei susituoktumėte?

 

3 pamoka: O gal Dievas nori, kad likčiau viengungis?

1) Skaitydami 1 Korintiečiams 7,7–9 ir 25–40, išvardykite Pauliaus nurodytas priežastis, kodėl geriau likti viengungiui ar netekėjusiai.

2) Kas jūsų gyvenime galbūt nulemia, kad esate šiuo metu viengungis ar netekėjusi?

3) Kokią savo dabartinę veiklą ar tarnystę turėtumėte palikti, jei susituoktumėte?

4) Pastebėkite, kad Paulius nemėgina atimti mums malonumo būti vedusiems (35 eil.). Jis taip pat rašė ir Efeziečiams 5. Kokie draugavimo požymiai rodytų, kad du žmonės turėtų susituokti?

 

4 pamoka: Kaip Dievas žiūri i nuodėmę mano gyvenime?

1) Skaitykite Romiečiams 6,12–19. Kas yra „nuodėmė“? Koks turėtų būti mūsų požiūris į nuodėmę? Kokiose  gyvenimo srityse esate nugalėję nuodėmę? Kokiose srityse nuodėmė nugali jus? Kaip Dievas parodė jums savo malonę?

2) Ar Dievo malonė yra ribota? Skaitykite Romiečiams 1,24–25. Ar jūsų gyvenime yra kokia nors sritis, iš kurios Dievą išstūmėte, ir Jis paliko jus jūsų troškimų valiai?

3) Remiantis 2 Korintiečiams 6,14–18, ar susituokti tikinčiam Dievu su netikinčiu Dievu yra nuodėmė?

4) Jeigu dabar draugaujate su nekrikščioniu, atsakykite į pateiktus klausimus sąžiningai, iš širdies. Ar šie santykiai verčia jus nepaklusti Dievo įsakymams? Ar šie santykiai priverčia jus nepaisyti savo Viešpaties? Ar jūs artėjate prie Dievo? Ar turite daugiau ar mažiau dvasinės ir emocinės jėgos dabar, kai esate įsitraukęs į šiuos santykius?

 

5 pamoka: Pasižadėjimas Dievui.

Vieną dieną, kai tuoksitės, jūs duosite pasižadėjimą prie santuokos altoriaus. Jūs galite atiduoti save savo draugui tik tiek, kiek esate atidavęs save Viešpačiui. Užrašykite, koki pasižadėjimą norėtumėte padaryti dabar, Dievo akivaizdoje. Padarykite tai susiedami su tuo, kas jums buvo svarbu Šventajame Rašte. Pradėkite apsvarstydami Mato 22,37–40 ir 1 Jono 2,15–17.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *