Septyni pasaulio stebuklai

Geografijos pamokoje mokiniams buvo pateikta užduotis surasti ir pažymėti septynis didžiausius pasaulio stebuklus. Besibaigiant pamokai mokytoja paklausė mokinių kokie, jų manymu, yra tie septyni didžiausi pasaulio stebuklai. Nors ir buvo keletas skirtumų mokinių atsakymuose, daugiausia balsų surinko šie stebuklai:

Didingi žmogaus darbai

 1. Egipto piramidės (senovės egiptiečių kapavietės)
 2. Tadžmahalas (mauzoliejus, vienas gražiausių architektūros paminklų Indijoje)
 3. Didysis kanjonas (stačių šlaitų tarpeklis Arizonos valstijoje, JAV)
 4. Panamos kanalas (dirbtinis vandens kelias Centrinėje Amerikoje, Panamoje, jungiantis Atlanto vandenyną su Ramiuoju vandenynu)
 5. Niujorko valstijos atsiradimas (viena iš pirmųjų 13 valstijų, kurios atsiskyrė nuo Didžiosios Britanijos)
 6. Šv. Petro Bazilika (antroji pagal dydį, bet pagrindinė Romos katalikų bažnyčios šventovė Romoje, Vatikano mieste-valstybėje, viena iš keturių Romos bazilikų, pavadinta pirmojo apaštalo Petro vardu)
 7. Didžioji kinų siena (istoriniai gynybiniai įrenginiai palei šiaurines Kinijos sienas, turėję saugoti Kinijos valstybes ir imperijas nuo klajoklių antpuolių iš Eurazijos stepės)

Skaičiuojant mokinių pateiktus atsakymus, mokytoja pastebėjo, kad dar trūksta vieno atsakymo. Pasirodo, viena mergaitė dar neparodė savo sąrašo, nes jis labai skyrėsi nuo to, ką parašė kiti mokiniai. Mokytoja paklausė jos ar jai kas nors neaišku. Mergaitė atsiliepė: „Taip, negaliu apsispręsti, nes jų tiek daug.“ Mokytoja tarė: „Na, pasakyk ką parašei ir galbūt mes galėsime tau padėti.“ Mergaitė dvejojo, bet po kelių sekundžių pradėjo garsiai skaityti savo parašytą atsakymą: „Aš manau septyni pasaulio stebuklai yra šie:

 1. Galimybė liesti ir jausti
 2. Galimybė atskirti skonį
 3. Galimybė matyti
 4. Galimybė girdėti
 5. Galimybė judėti
 6. Galimybė juoktis
 7. Galimybė mylėti

Didingi Dievo darbai

Labai lengva pastebėti žmonių atliktus didžius darbus ir vadinti juos stebuklais, o Dievo darbus laikyti kaip savaime suprantamus arba netgi juos pavadinti gamtos stebuklais. Tačiau štai kas yra sakoma Šv. Rašte :

Dėkokite viešpačių Viešpačiui, nes Jo gailestingumas amžinas.
Kuris vienas daro didelius stebuklus…
Kuris išmintingai dangų sukūrė…
Kuris viršum vandenų ištiesė žemę…
Kuris dideles šviesas sukūrė…
Saulę sukūrė, kad viešpatautų dienai…
Mėnulį ir žvaigždes, kad viešpatautų nakčiai…

(Psalmė 136, 3-9)

Tegul jums iš atminties iškyla tie dalykai, kurie yra iš tikrųjų  yra stebuklingi, kurių negali padaryti ar atkartoti žmogaus ranka. Tuomet jūs galėsite nuoširdžiai savo lūpomis ištarti tai, ką prieš kelis tūkstančius ištarė Izraelio karaliaus Dovydo lūpos:

Aš aukštinsiu Tave, Dieve, mano Karaliau, aš laiminsiu Tavo vardą per amžius. Kasdien laiminsiu Tave ir girsiu Tavo vardą per amžius. Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, Jo didybė neištiriama. Tavo nuostabius darbus ir galybę karta teskelbia kartai. Aš kalbėsiu apie Tavo didingumo šlovingą spindesį ir Tavo stebuklingus darbus. Apie Tavo veiksmų nuostabią galią jie kalbės, ir aš skelbsiu Tavo didybę. Jie atsimins didelę Tavo malonę, giedos apie Tavo teisumą. Viešpats yra maloningas, užjaučiantis, lėtas pykti ir didžiai gailestingas. Viešpats yra geras ir gailestingas visiems savo kūriniams. Viešpatie, Tavo visi kūriniai girs Tave ir Tavo šventieji laimins Tave! Jie kalbės apie Tavo karalystės šlovę, garsins Tavo galybę, kad žmonės suprastų Tavo galingus darbus ir Tavo karalystės šlovingą didingumą. Tavo karalystė amžina ir Tavo valdžia lieka per amžius. Klumpantį Viešpats palaiko, o parpuolusį pakelia. Į Tave krypsta visų akys, savo metu visiems duodi maisto, atveri savo ranką, sočiai maitini visa, kas gyva. Teisus yra Viešpats visuose savo keliuose ir šventas visuose savo darbuose. Arti yra Viešpats visiems, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje. Jis išpildys norus Jo bijančių, jų šauksmą išgirs ir išgelbės juos. Viešpats visus Jį mylinčius saugo, bet nedorėlius sunaikins. Tešlovina mano burna Viešpatį! Visa, kas gyva, telaimina šventą Jo vardą dabar ir per amžius!

Psalmė 145

Dievas sukūrė pasaulį iš nieko ir tol, kol mes save laikysime nieku, Jis galės kažką iš mūsų padaryti. /Martynas Liuteris/

                                                                                                           

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *